Rada Starších 

Jsme hráčskou obcí volený pětičlenný orgán, mající na starost dohled nad chodem a dodržováním pravidel ve hře. Hlavní náplní naší práce je posuzování sporů mezi hráči, jinými slovy plníme úlohu soudní moci ve hře. Mimo to se zabýváme udržováním Kodexu DE a jeho aktualizováním podle vývoje hry.


Struktura RS

Radní jsou voleni jednou za rok v září všemi hráči Dark Elfa, kteří vybírají z nominovaných kandidátů. Pět kandidátů s největším počtem obdržených hlasů se stává Radními a ti si ze svého středu zvolí Stařešinu, který se postaví do čela Rady, řídí její chod a přiděluje Radním úkoly.

S čím se na nás můžete obrátit?

  • s jakýmkoliv případem porušení Kodexu DE (napadení přes mír, výměna zemí apod.)
  • s opodstatněnými připomínkami ke Kodexu DE
  • s dotazy ohledně pravidel hry

Kontakt na Radu Starších

  • přes poštu v DE kterémukoliv členovi, viz. seznam členů Rady vlevo
  • všem radním pomocí roletky v poště Dark Elfa: "Zpráva správcům na téma" - "Stížnost na hráče"
  • na ICQ, které najdete v levém sloupci