Bezdůvodné protahování věků - §3 d)

06.01.2018 22:15

Rád bych na tomto místě podrobněji rozebral §3 d) Zakazuje se bezdůvodné protahování věků, jehož údajné porušení jsme v prosinci dvakrát řešili. Obě situace byly velmi podobné:

 

Případ 1: Neutrální hráč, který je všude zamírovaný seslal SD cca jeden den před zavřením aliance X, která měla dominanci v lize, přestože neměl podpořený (ani vytvořený) kult.

 

Případ 2: Aliance X jela na zavření, opoziční aliance Y neměla SK ani dostatek zemí na podporu svého kultu (který se jí nepodařilo ani vytvořit). Nicméně v lize bylo pár neutrálů, kteří se vyfarmili a založili si vlastní kulty. Podpora kultů neutrálů byla nejen od zakládajícího hráče ale i od ostatních neutrálů – nikdy ale nepřekročila 151 zemí. Jeden z neutrálů v den, kdy aliance Smoking posílala útok na DE a prokouzlovala, poslal štíty na DE čímž ani kouzla neprošla a tím pádem ani útok na Zemi Dark Elfa.

 

V obou případech se Rada jednomyslně usnesla, že se o porušení kodexu nejedná. Pokud s daným hráčem není smluvně sjednáno jinak, pak hození SD či štítů na Zemi Dark Elfa není možné nazvat BEZDŮVODNÝM zdržováním věku v jakékoliv fázi věku. Daný hráč může sledovat jakékoliv vlastní zájmy (například zisk trofejí, získání zemí, nezištná pomoc opoziční alianci, chce všem zkomplikovat ligu, ...).

 

Obě situace doporučuji řešit dopředu buď tím, že s neutrálními hráči nebudete uzavírat míry a nenecháte je farmit, přestože je jasné, že vaši alianci nemohou ohrozit nebo s nimi uzavřete smlouvu, ve které se neutrál výslovně zaváže, že do konce věku dodrží klasický mír se všemi členy vaší aliance, nezaloží (případně i nepodpoří jiný) kult a nesešle soudný den či jiné kouzlo na Zemi Dark Elfa. A pokud by takovou smlouvu porušil, doporučuji podat podnět na Radu.

 

A kdy se o "bezdůvodné protahování věku" může jednat? Pokud liga trvá déle než 18 dnů a hra viditelně nesměřuje ke svému konci. U speciálních lig (např. DM, A) může nastat situace, kdy je v lize jeden dominující hráč a viditelně nesměřuje k vítězství (například si vyměňuje země s poslem, přestože je totálně rozkouzlen nebo má dvě poslední země apod.). U klasických lig může obdobná situace nastat, pokud dominující aliance má viditelný magický (a územní) náskok a odkládá zavíraní třeba tři dny, přičemž je jasné, že by mohla Zemi Dark Elfa dobýt. Nicméně všechny takové situace jsou po nahlášení monitorovány příslušným radním a do úvahy jsou brány veškeré okolnosti dané ligy (včetně argumentů velitele dominující aliance). Tento radní má kompetenci nastavit časové mantinely pro ukončení ligy a v případě jejich nedodržení by mohlo dojít k potrestání dotčených hráče/hráčů.

 

Lomir