Doplňkové volby - kandidáti a jejich proslovy

05.02.2014 23:57

Celkem se o uvolněný hlas pere 6 kandidátů:

 

ArA_666 - Milé hráčky, milí hráči,
budu velmi stručný. Chci prosadit změnu §7 bodu c v Kodexu, aby do kapitulace byl zahrnuta podmínka o zákazu založení kultu. Také si myslím, že na devět případů v měsíci není potřeba pěti lidí a práce RS by měla být hlavně preventivní, v tom je zapotřebí spolupracovat s Učiteli. Je nutné vyvinout větší tlak na Lorda Pletrona, aby volby do RS byly tajné a spravedlivé. Volte s rozumem.

 

Ent Kyslík - Zdravím vás, jsem Ent Kyslík a chci vykonávat spravedlnost, slyšel sem, že Rada je to ideální místo. Navíc dobře placené a očividně i stálé, protože lidé odchází jen z vlastní vůle, vězte, že to neudělám. Chcete, aby se na meziligovém fóru zase objevil Kyslíkův avatar?    Chcete, abych za dva měsíce lognul jedničku a s trochou štěstí vytěžil artefakt z LPho akce?    Není nic jednoduššího než mě zvolit.

 

khar - Rada starších tvoří soudní moc ve světě Dark Elfa. Mezi kvality soudů obecně patří rychlost rozhodování, očekávatelnost rozhodnutí, přiměřená tvrdost a spravedlnost. Domnívám se, že i pro fungování RS by mělo být dosažení těchto hodnot cílem a proto, pokud budu zvolen, budu na jejich dosažení pracovat.

Svůj osobní přínos předpokládám v použití zdravého rozumu při hodnocení případů, a to klidně i na úkor dikce kodexu, která je v mnoha ohledech děravá. Důraz budu klást na rozlišení stupně zavinění, tedy kdy se hráč dopustil prohřešku úmyslně a kdy nechtěně. Mojí snahou, ukáže-li se reálná, bude i úprava kodexu. A skutečnost, že i po pěti letech hraní mám čistý štít a nemám za sebou žádný porušený mír či rozporuplné dobrání neutrála, svědčí o mojich morálních kvalitách.

 

Nightmy - Myslím si, že je dobré vnést do rady ženský prvek, proto volte mě

 

Ufin - Vážení spoluhráči, u DE jsem si užil roky zábavy napříč nespočetně mnoha věky a proto myslím, že je na čase opět věnovat nějaký svůj čas a sloužit Vám, hráčům bojovat proti podvodům, bezpráví a porušování kodexu. Nabízím objektivní přístup, roky zkušeností, dostupnost a ochotu. V Radě Starších jsem měl tu čest již několikrát být a zastávat jak funkce radního i stařešiny, proto nemá smysl tu slibovat hory doly. Čeká nás tvrdá práce a mnozí z Vás vědí, co ode mě očekávat. Věřím, že dokáži navázat na tuto úspěšnou etapu i po mé pauze od DE a být užitečným a platným radním.

 

xpajas - Zdravím DE komunitu. Rozhodl jsem se podat si přihlášku, abych zaplnil vzniklou díru v RS. Už jednou jsem si podával přihlášku a asi není potřeba opakovat to, co už jednou padlo. Děkuji za Váš čas a případně za Vaše hlasy.