Kodex hráče DE - §1

14.12.2014 21:17

V tomto krátkém článku vám řeknu něco málo o tom proč byl §1 zařazen do Nového Kodexu a rozepíšu se obzvláště o jeho funkci. Na úvod si připomeňme celé jeho znění:

§1 
a) Rada Starších bez výjimky zpracovává všechny podněty od hráčů a to i takové, které neobsahuje tento Kodex. Zakazuje se jakékoliv jednání, které se příčí smyslu a účelu tohoto Kodexu, jakož i jednání, které se příčí zásadám poctivé hry. 
b) Veškerá rozhodnutí Rady Starších, která nejsou založena na Kodexu musí být odsouhlasena jednohlasně celou Radou. 

Ve skrze je to vlastně prosté. Již v minulosti jsme se mnohokrát setkali se situacemi a případy, kdy bylo všem naprosto jasné, že daný hráč či skupina hráčů konají v rozporu s účelem hry, v rozporu s morálkou, jednoduše řečeno, využívají mezer v Kodexu a činí sviňárny. V takových případech byla RS víceméně v rámci tehdejšího znění Kodexu v podstatě bezmocná. Příkladem budiž případ hráče Jehuda del Becalel, který využil díry v Kodexu a svinským podvodem ostatních hráčů sám ukončil věk. Dostal pouze bílé mínus za jednání v rozporu s Preambulí. Dnes by byl potrestán již úplně jinak, dle mého velmi tvrdě. 

Jinými slovy lze tedy §1 a) popsat následovně: zakazuje se jakékoliv obcházení kodexu, špatné úmysly, obecně škodlivé chování či poškození druhé strany, tedy toto vše je zkrátka trestné. Je samozřejmě třeba případ vždy pořádně nastudovat, soudit v kontextu celé situace a co nejvíce používat zdravý rozum. 

O konkrétních případech, které by se daly tímto postihnout není třeba se ani zmiňovat. Mnohé z vás jistě velmi rychle napadne nejedna situace, do které jste se již někdy v minulosti dostali a onen sviňák, který vám to či ono provedl nemohl a nebyl odsouzen. Nyní se to již nestane, je zde §1. Vznikl převážně proto, že prostě není v silách RS pružně a efektivně reagovat na dění a vývoj hry a taktéž není v silách Kodexu samotného, aby byl všezahrnující. Na základě tohoto paragrafu jsme schopní odsoudit a potrestat kohokoliv, kdo se bude snažit obcházet kodex a uškodit ostatním hráčům.

Na závěr snad poznamenat pouze to, že §1 a) je mocná zbraň a proto se na jakémkoliv soudu vzniklém skrz aplikaci tohoto paragrafu, musí shodnout všichni členové Rady Starších. 

Snad nám bude dobře sloužit.

 

Bublifuk