Konečné statistiky a nové volby do RS

06.10.2016 20:47

Létní měsíce znamenaly pro Radu Starších poměrně málo práce, tudíž jsem nechal statistiky až na září. Takto vypadá kompletní tabulka za toto volební období.

Jak je vidno, opravdu bylo poslední měsíce méně práce, což avšak více než s lepší ukázněností hráčů, souvisí s menší aktivitou ve hře. Celkově hodnotím působení Rady za tento rok kladně a myslím si, že ani skandálů tolik nebylo :)

 

Dále také končí funkční období současné rady a proto vyhlašuji řádné volby do RS pro období 2016/2017. Bude voleno všech pět radních.

 
Přihlášky do voleb posílejte do 12:00, 13. 10. 2016 na nick DragonSpar. Přihlásit se mohou sami kandidáti, připadně může být kandidát navržen, ale tento návrh musí být samotným kandidátem do 1 dne potvrzen, jinak na něj nebude brán zřetel.
 
Spolu s přihláškami zašlete návrh svého volebního programu do pošty na nick DragonSpar, který bude uveřejněn na stránkách RS. Maximální délka programu je 1000 znaků včetně mezer.
 
Upozorňuji, že do RS se mohou hlásit pouze ti kandidáti, kteří mají odehráno alespoň 365 dní na jednom ze svých herních nicků a uplynula roční lhůta od doby, kdy jim byl udělen trest RS!
 
Samotná volba proběhne od 17. 10. do 23. 10. 2016 23:59:00 formou ankety na DE. Noví radní se ujmou funkce po vyhlášení výsledků voleb.

 

DragonSpar,

stařešina