Porušení míru a následná ignorace

02.11.2014 20:16

Tomasn246 (2.11. 2014)

Hráč Tomasn má se sousedem mír. Dva dny po uzavření míru však sousedovi zaútočí na jednu zem a dobije ji. Poškozený se to s ním snaží vyřešit, píše mu, že porušil mír a ať mu danou zem tedy reparuce. Tomasn zprávu přečte, vůbec nereaguje a posílá další útok. Následující den již RS dojde případ, kterého se ujal DragonSpar. Ani na jeho poštu však Tomasn nereaguje, naprosto ignoruje Radního. 

Rada se nakonec shodla na výmazu z ligy, bílém mínus a cejchu na rok. Než byl trest vykonán, Tomasn stihl ještě odlognout, spravedlnost ho však dostihla.

 

- Bublifuk