Přenechávka v 3H

11.11.2012 21:35

Případ začíná tím, že někdo pošle stížnost na nick Rady Starších. Tam si ji některý z Radních "vyzvedne", označí za přečtenou a začne případ řešit. V první fázi si ověřuje důkazy, zda k uvedenému došlo a zda se jedná o porušení Kodexu. Také dává prostor obviněnému, aby se k obžalobě vyjádřil. Pokud je to možné, snaží se Radní vést hráče k nápravě a reparacím do situace co nejvíc podobné stavu před porušením míru. Vystupuje tedy jako mediátor. Teprve když se nepodaří sjednat domluvu mezi hráči anebo pokud to situace nedovoluje, tak předloží případ k posouzení plénu RS. To je i situace z našeho případu.

Vyšetřující Radní shrne případ pro ostatní a navrhne jak by mohl být řešen:

"Jedná se o přenechání země mezi hráči Majkl a Genn (v jedné alianci) na hranicích Gamahira (Osada lodivodů), který s oběma bojuje. Na případ upozornil
Gamahiro. Po dotázání Majkl potvrdil, že šlo o přenechávku (mělo jít o reparaci za věc starou několik dní, což je ale velmi nepravděpodobné). Majkl je ochoten zem vrátit Gennovi, Gamahiro požaduje tvrdší trest (bílé mínus pro Majkla). Majkl podal stížnost na Gamahira za "urážky" na ligáči - odmítnuto s tím, že má jít za adminy.

Dle mého jasné porušení Kodexu. Přenechávka to byla, Gamahira výrazněji nepoškodila, ale nepříjemné to je určitě. Jako odpovídající trest navrhuji bílé mínus pro Majkla, napomenutí pro Genna s doporučením pročíst Kodex a vrácení země Majklovi s tím, že Gamahiro není samozřejmě nijak limitován v kouzlech."

Dále se k případu mohou ostatní Radní vyjádřit a buď podpořit navržený trest anebo přijít s vlastním názorem na řešení situace. Zde došlo k druhé situaci, kdy bylo obvinění lépe specifikováno a kdy také došlo k hlubšímu zamyšlení nad vlivem přenechávky:

"Byl porušen §11 c) Vystoupí-li hráč z aliance, nesmí do přepočtu herního dne, ve kterém z aliance vystoupil zaútočit ani kouzlit nevyžádanou magii na členy své bývalé aliance a hráči této aliance nesmí útočit a kouzlit nevyžádanou magii na něj.

a

bod §12 "Dále se zakazuje: c) úmyslné předem dohodnuté přenechání vlastních zemí jiným vládcům, jakož i předem dohodnuté dobývání takových zemí (a to i za DE-kredity). Výjimkou jsou reparace, tedy navrácení zemí získaných v rozporu s platnými smlouvami.

Díky tomuhle porušení zachránil ent armádu silnou přes 2K (musel ji stáhnout, porušil mír Gamahirovi a neměl ji, kam poslat). To je hrubé porušení Kodexu za účelem udržet svůj bojový stav (ent je ekonomicky odepsaný a nenaverboval by znovu).

Tohle musíme řešit tvrdě, jsem pro bílé mínus, výmaz z ligy a cejch na 6 měsíců."

Poté se vyjádřili i další Radní a navržený trest potvrdili:

"Souhlas, tím přenecháním země byl zásadně posílen ent, což povede k možné změně scénáře věku. Takže jsem pro bílé mínusko, výmaz a cejch"

a

"Ja sem obecne pro tvrdší tresty, takže souhlas"

a

"Po přečtení veškeré pošty s trestem souhlasím"

 

Tímto byl případ vyřešen nadpoloviční většinou hlasů. Následně je výkon trestu předán adminům a případ putuje do archivu, abychom měli přehled jaké tresty jsme v minulosti v jaké situaci udělili.

 

Závěrem bych jen podotknul, že přenechávka zemí je obecně považována za závažné porušení pravidel a za její odhalení a prokázání musí viníci počítat nejen s cejchem, ale také s výmazem z ligy. Takže důrazně doporučuji se jim velkým obloukem vyhnout.

Ashrem