Příklady přijetí/vypovědění mírové smlouvy

04.02.2012 00:08
Vážení hráči,

velice se nám rozmohlo, že si nejste vědomi, jak je to se začátky lhůt a platností. Proto jsem se rozhodl zveřejnit několik otázek a odpovědí na ně. Prvním kamenem úrazu je začátek míru. Mír podle kodexu platí od okamžiku, kdy je bezpodmínečný souhlas doručen do pošty druhé straně. Není nutné, aby si to ten druhý přečetl.

 

 

Př.

Vakuum v 14:00  Nabízím mír za klasických podmínek

Paprsek3 v 23:59 Mír přijímám

V tomto případě je mír uzavřen ještě před přepočtem a pokud byl veden útok ještě ten den, tak je to porušení míru.

Platnost nabídky je možné odložit nebo k ní přidat podmínku, ale oboje pište srozumitelně.

 

Vakuum v 14:00 Nabízím mír za klasických podmínek, pokud přijmeš po 22:00, platí mír od následujícího přepočtu

Paprsek3 v 22:01 Mír přijímám

V tomto případě platí mír až od následujícího dne a případné útoky lze vést ještě ten den. Obě strany se musí shodnou na celém obsahu smlouvy, jinak je smlouva neplatná.

 

Vakuum v 14:00  Nabízím mír za klasických podmínek

Paprsek3 v 23:59 Mír přijímám, ale s výpovědní lhůtou 28 hodin

V tomto případě smlouva nebyla přijata. Aby byla přijata, musel by hráč vakuum potvrdit delší výpovědní lhůtu.

 

Dalším problémem se ukázaly výpovědi a výpovědní lhůty. Pokud si strany nesjednaly něco jiného, pak výpovědní doba běží od okamžiku, kdy skončí druhé straně v poště. Jakákoliv dodatečná odkládací podmínka musí být odsouhlasena i druhou stranou, jinak k ní rada nepřihlédne.

Vakuum v 19:58 Vypovídám ti náš mír s dohodnutou 28 hodinovou výpovědní lhůtou. Lhůta ti běží od okamžiku přečtení.

Paprsek se přihlásí v 21:00 a neodpoví

 

V tomto případě výpovědní lhůta vyprší následující den v 23:58 a tudíž lze útočit ještě před půlnocí a nikoliv až po půlnoci.