Problematický volný průchod

04.12.2014 15:10

Připravil jsem pro vás článek o klasickém i když ne tak častém problému. Vede mě k tomu právě to, že jsem jeden takový případ nedávno řešil. Nejdřív vám jej tedy popíšu.

Hráč Koblížek má s hráčem dead standardní mír. Dead je ale v kleštích právě mezi Koblížkem a třetím hráčem coollem. S coollem si tedy domluví volný průchod, aby mohl přes něj na další neutrálky. Cooll využije platného VP a pošle přes zemku deada útok na Koblížka, protože jsou v navzájem soupeřících ali a zem dobyje. Koblížek se samozřejmě okamžitě ohradí, že byl porušen mír. Jenže co teď s tím? 

Cooll vůbec netušil, že má Koblížek s deadem mír, navíc on sám za těchto okolností vlastně nic neporušil. Chyboval hráč dead tím, že umožnil coollovi útok právě přes VP. Případ byl vyřešen následovně: dead se omluvil a ochotně reparoval Koblížkovi v podobě příznivých kouzel. Cooll o nově nabitou zemku následující den stejně přišel a nyní již má s Koblížkem normální hranici a válčí spolu. 

Jak ale takové situaci předejít? Člověk si musí pořádně dávat pozor komu a hlavně za jakým účelem VP nabízí případně přijímá. V tomto případě to mělo být uděláno takto; dead chtěl dobít neutrálku, která nebyla v jeho dosahu a když se na ní s coollem domluvil skrz VP, měl mu ještě před nabídnutím/přijetím volného průchodu k tomu sdělit, že přes platný VP nesmí na Koblížka útočit, protože spolu mají mír a v tom okamžiku by byl porušen. Cooll by na základě této informace buď VP odmítnul, protože by z toho prostě nic neměl, nebo by věděl, jaká je přesně situace a útok by neposlal. Pokud by útok na Koblížka přeci jen poslal, dalo by se již spekulovat, kdo mír porušil a trest by padl na hlavu coolla. 

V podobném případě prostě doporučuji věnovat trochu více času poště a komunikaci, následně si celou "dohodu" a zprávy navíc pro jistotu zálohovat. Protože pakliže se něco podobného stane a přes VP útočící hráč o míru mezi zbylými dvěmi neví (není na to upozorněn při dávání/přijetí VP) chyba není na jeho straně a trestán/reparovat bude hráč, který VP umožnil.

 

- Bublifuk