Statistiky za měsíce 5,6 a Decadova pochvala

18.07.2016 16:24

Přináším Vám statistiky za měsíc květen a červen. Červen byl doposud jediný měsíc, kdy nemuselo plénum zasedat a celkově byl počet případů poměrně nízký.

 

Rád bych však zde dodatečně pochválil Decadovu výbornou a časově náročnou práci při květnovém velkém případu ( smluveného expování hrdinů v lize AL1). Strávil nad tím opravdu hodně času, aby sesumíroval všechny důkazy, aby se opravdu dalo prokázat zakazané jednání. To se na konec podařilo a Rada Starších se jednomyslně shodla na porušení paragrafu 3c - smluvené expování hrdinů, přičemž hráči TresMontes, Whiskey a stager, (nutno podotknout, že poslední jmenovaný  se nezapojil do expení hrdinů tak často, tudíž ho trest postihl nejméně), obdrželi bílé mínus, cejch na rok a ztrátu polovinu expů na všech zúčastněných hrdinech.

 

Tento trest se může zdát poněkud tvrdý, ale je to dle mého názoru ještě mírné, když si vezmem v potaz, že TresMontes s Whiskey toto praktikovali v podstatě rok v kuse. Svým způsobem se jedná dle mého názoru o nejzávažnější případ této kategorie vůbec.

Toť asi vše a teď už pohled na statistiky.

 

DragonSpar

stařešina Rady Starších