Statistiky - říjen 2015

07.11.2015 11:27

Říjen byl prvním měsícem nového složení Rady Starších a nesl se především v zaučení nových kolegů. Případů jsme na dnešní standardy řešili poměrně dost (celkem 10), dále jsme trošičku upravili statistiky, jelikož uvedená čísla úplně nekorespondovala s aktivitou radních. Dříve byl v kolonce plénum uveden počet případů, které předložil radní plénu a ostatní ačkoliv se v plénu zapojili, nedostali za to žádný "zápis". Kolonka plénum tudíž dostala nové (V/C), kde V znamená případy vlastní, předložené plénu a C znamená případy cizí, do kterých se radní aktivně zapojil při jejich řešení. V celkovém součtu případů za měsíc avšak kolonka C opět nefiguruje, protože by značně nabourala výsledný počet případů. Snad je změna jasně vysvětlená.

 

DragonSpar

stařešina Rady Starších