Statistiky - září 2014

08.10.2014 16:55

V září jsme řešili opět velmi málo případů, dva z nich skončily cejchem. Jedná se o hráče Arakaina, který díky porušení kodexu zvrátil výsledek věku a sám si zavřel a nenapravitelného hříšníka Zabijáka, jenž byl v rámci období Rady 2013/2014 trestán již po druhé.

Níže aktualizovaná tabulka:

Zde již můžete krásně a přehledně vidět statistiku za celé volební období. 

Dále pro vás mám graf znázorňující Počet řešených případů za jednotlivé měsíce a obzvlátě zajimavou statistiku ukazující aktivitu jednotlivých radních - graf Počet případů řešených jednotlivými Radními.

 

Dále ještě poznamenám, že poměr řešených případů, které skončily cejchem ku případům, kdy hráč ochotně reparoval a trest mu byl odpuštěn je 38:66, z čehož jasně vyplývá, že za toto období bylo Radou ocejchováno více jak 30 % hráčů, kteří se provinili proti Kodexu.

Na závěr snad jen podotkout, že za měsíc říjen Rada zatím ještě žádný případ neřešila a jelikož již během pár dnů nastupují nový Radní, statistik se dále zhostí někdo z nich. 

 

- Bublifuk