Tvrdohlavý hráč

08.02.2014 13:38

Ráno 5.2. nabízí hráč Rollfe sousedovi Aegonovi mírovou smlouvu. Co se ale nestalo? Rollfe na DE již není a jelikož v době svého odchodu (před 15:30) nedostal odpověď (Aegon ještě ani nepřečetl), posílá na něj Rollfe útok. Nabídku míru všek nestáhl (a to je chyba). Aegon mír přijímá lehce po 15:30 přijímá. Následně 6.2. večer RS dojde případ, kde Aegon hlásí porušení míru a dodává, že Rollfe v jejich soukromé poště chybu neuznal a zem mu prostě nechce vrátit. 

Případ řeším, spravedlnost je na straně žalobce. 7.2. kolem 18h píši Rollfemu o jeho obvinění, chybě a jak správně reparovat. Obratem je mi odpovězeno, že chybu neudělal a že zem vrátit nehodlá. Z mojí strany je opět poučen, co udělal špatně a je mu opět nakázána reparace s tím, že pokud tak neučíní, bude se RS zabývat jeho potrestáním. 

8.2. hned po půlnoci mi píše Aegon, že zem jednak nevrátil (Rollfe tam postavil armádu, velkou pevnost atd.) a ještě na něj v době pořád platné mírové smlouvy (ve výpovědní lhůtě 28 hodin) poslal červená kouzla. Případ šel ihned do pléma RS, která během dopoledně rozhodla následovně.

Hráč Rollfe je jednoznačně vinen a bude potrestán okamžitým smazáním z ligy, bílým mínusem od RS s vysvětlením, čím se provinil a cejchem po dobu 12 měsíců.

8.2. po obědě je trest již vykonán.

Budiž toto výstrahou pro všechny případné další provinilce, kteří nehodlají uznat svoji chybu.

 

- Bublifuk