Mulťáctví

14.09.2010 21:30

Mulťáctví je jev, se kterým se jistě každý z hráčů DE již setkal. Ve vyšších ligách, kde je vstup za kredity, je jevem velmi řídkým, ale v ligách bez klíčů se s ním můžeme setkat velmi často. Přesto největším problémem jsou ligy akční, kde může potkat i hráče, kteří si jsou schopni do ligy nalogovat i několik svých nicků.
Kdo jsou mulťáci?
Jedná se do dvě skupiny hráčů. První skupinou jsou začátečníci, kteří ani netuší, že se dopouští něčeho špatného a druhou skupinou jsou hráči, kteří své vládce zcela promyšleně logují za účelem vlastního prospěchu. Ve druhé skupině můžeme nalézt ty, kteří to prostě touží jenom vyzkoušet, ale i spoustu těch, kteří tak činí soustavně a často velmi rafinovaně.

První skupinu je potřeba poučit, že takové jednání je proti herním a morálním zásadám DE (Kodex – §3a  – Zakazuje se: vícenásobná registrace do jedné ligy (mulťáctví).


Jak poznat mulťáka a jak postupovat, když ho odhalíte?
Předem bych chtěl podotknout, že shodná ip adresa ještě zákonitě nemusí znamenat mulťáctví. Často se jedná o záskok, dále se čas od času vyskytuje shodná ip u vládců, kteří mají stejného provozovatele internetu a veřejnou ip adresu nebo rodinné příslušníky, kteří odehrávají z jedné domácnosti. Všechny výše uvedené případy musí být včetně důkazů hlášeny správcům, kteří mohou provést poznámku do systému. Všechny ostatní případy jsou považovány jako mulťáctví. Při zjišťování mulťáctví nekontrolujte pouze ip adresu, ale také čas přihlášení a zejména sledujte chování na mapě (např. přenechávání zemí). Všechny tyto situace zaznamenejte v jejich vývoji pomocí screenu herní mapy a celý komplet zašlete na email jednoho z adminů (paprsek3, Forult), které můžete nalézt na úvodní straně Darkelfa v DE-týmu, a nahlašte mu to v poště. Nezapomeňte doplnit datum a čas, podezřelé nicky, včetně ip adres a krátký slovní popis celé situace (názorný příklad bude uveden v navazujícím článku). Pokud zjistíte, že se jedná o hráče začátečníka, slušně ho upozorněte, že takové jednání je zakázané. V druhém případě postupujte výše uvedeným způsobem.

Potrestání mulťáka
Nejnižším trestem je vymazání z ligy. Uděluje se zejména začátečníkům, kteří často netuší, že porušují pravidla. V dalších případech lze nastavit do systému poznámku, že daný hráč je mulťák, kterou mohou všichni nalézt ve statistikách a v neposlední řadě je možné zablokovat celý herní nick, všechny nicky, případně zablokovat ip adresu.

Pojďme společnými silami bojovat proti mulťákům a zejména vyzývám hráče akčních lig. Darkelf bude takový, jací skutečně sami jsme.


Jaké výhody poskytuje mulťáctví hráči oproti ostatním:

Magická podpora
1. Podpůrné kouzlení
Hráč si druhým vládcem kouzlí magickou podporu do útoků, záporná kouzla na nepřítele a pozitivní kouzla na svůj primární herní nick.

Finanční podpora
2. Přenechávání zemí – "požírání"
Hráč přenechává země svému primárnímu nicku a tím tak snadno získává vybavené země.
3. Využívání kouzel Ukrást zlato a Ukrást manu („okrádačky").
Hráč využívá zdrojů zlata a many sekundárního nicku k obohacení svého primárního nicku.
4. Využití společných prostředků
Hráč, jehož vládci v lize tvoří jednu alianci, využívá společných prostředků z alianční pokladny ve prospěch primárního nicku.
Vojenská podpora
5. Vojenské smlouvy
Hráč využívá vojenských smluv mezi vlastními herními nicky ke zvýšení obrany.
6. Přeposílání jednotek
Hráč přeposílá ze zemí svého sekundárního vládce jednotky do útoků primárního vládce.

Taktická podpora
7. Taktické krytí primárního nicku sekundárním.
Hráč si pomocí svého sekundárního nicku vytváří prostor pro svůj primární nick případně blokuje ostatní hráče.
8. Synchronizované útoky za účelem likvidace ostatních hráčů, či za účelem zajímání, či zabití hrdinů ostatních hráčů.
Hráč pomocí svých vládců systematicky postupuje za účelem eliminace soupeřů nebo vlastního obohacení z prodeje zajatých hrdinů.

Slovníček pojmů:
Mulťáctví – takové jednání, kdy si jeden hráč naloguje do jedné ligy více než jednoho vládce
Primární herní nick – herní účet, kterému pramení výhody ze poskytnutých služeb sekundárního nicku
Sekundární herní nick – herní účet, který slouží k podpoře primárního nicku (finanční, magická, vojenská, taktická apod.)

by Irsil IV