Naprostá neznalost pravidel

02.03.2014 14:48

démon 113 (1.3. 2014)

Vezmeme to od začátku. 

25.2. navrhuje v lize 3T aliance Codex pod vedením hráče Recluse mezialiančí mír a spolupráci s ali Ostrovní království, které je členem i hráč démon 113. Mír je přijat na druhý den s okamžitou platností. V ten stejný den posílá hráč démon útoky na člena ali Codex uboziaka a to i přes to, že jej na tento fakt upozorňují na alifóru členové jeho vlastní aliance. Následně dojde RS případ, kterého se ujímám já. Aby toho nebylo málo, to samé porušení se děje druhý den, démon opět přes upozornění na alifóru a i v poště posílá další útoky na uboziaka. 

Démon mou zprávu o reparaci čte až 28.2. Z reakcní je jasné, že vůbec neví, co se děje, ingoruje předsazenou zprávu (nebo si jí nevšímá) na aliančím o mezialiančním míru a spolupráci, dále ignoruje mnohonásobné upozornění ostatních hráčů a taktéž mou zprávu o nutnosti reparace. Navíc 28.2. večer vystupuje z aliance a opět porušuje kodex útoky na Reclese (svého bývalého velitele). 

1.3. v noci navrhuji v plénu RS za několikanásobné porušení mírové smlouvy, kodexu §11e, nedostatečné reparace, nekomunikativnost a neochotu:

- okamažitý výmaz z ligy

- bílé mínus od RS

- cejch na 12 měsíců

Do obědu bylo odsouhlaseno a tak jsem dodal info adminům. V 16h byl rozsudek vykonán přičemž mezitím hráč démon 113 stihnul z ligy sám odlognout a nalogovat jinam. Spravedlnosti ale neutekl! 

 

- Bublifuk