Seznam kandidátů doplňkových voleb

06.04.2011 10:53

Do doplňkových voleb se přihlásili tito hráči:

Ashrem, Ent Kyslík, Faust1, paprsek3, Torg

Všichní výše jmenovaní splňují podmínky a byli tedy připuštěni do hlasování.

 

KANDIDÁTSKÉ PROJEVY

Ashrem
"Rychlost, Nestrannost, Transparentnost, Vstřícnost 
Rychlost - Aby byl přínos Rady pro DE co největší, je potřeba, aby jednala rychle. Protože jsem velmi často online, mohu začít případy řešit velmi brzy po doručení stížnosti 
Nestrannost - Ať se jedná o elitního hráče z první ligy nebo nováčky z páté, všem případům se budu věnovat se stejnou pečlivostí 
Transparentnost - Články přibližující fungování Rady a rozbory případů pro přiblížení práce RS všem hráčům 
Vstřícnost - Stejně rychle a ochotně jako odpovídám na dotazech, budu jako radní řešit stížnosti"
 

Ent Kyslík
Vážené DE společenstvo, 
Chcete v RS novou, mladou krev? Chcete v RS hráče se spoustou zkušeností z třetích a čtvrtých lig? Chcete v RS zastánce hobitích práv? Chcete chytré, vtipné a krásné radní? Chcete radní živě diskutující na meziligovém? Chcete radní pod vlivem hašiše?  

VOLTE MĚ - Enta Kyslíka! 

Při případném zvolení hodlám spravedlivě trestat, ale hlavně chci využít všechny své zkušenosti z třetích a čtvrtých lig a přiblížit RS a samotný kodex nováčkům. Informace o RS/kodexu jsou v nižších ligách mezi nováčky na žalostné úrovni. Za ideální bych považoval, kdyby nováčky s RS a s kodexem seznámil sám rádce (fousáč). Věřím, že to přispěje k udržení nováčků a spokojenosti poctivých zkušených hráčů. 
Dále bych chtěl prosadit vylepšení cejchu. Jednak by byl veřejně přístupný seznam hráčů cejchem trestaných a současně by se zapisoval důvod potrestání. Ten by se mohl zobrazovat rovnou pod součtem bodů hráče. 

Děkuji za Váš hlas, Ent kyslík, nejmenší mezi velikými.

 

Faust1
Vážení hráči a hráčky DE. 
Nejspíše si říkáte proč volit Fausta, kontroverzní postavu DE. Pokusím se na tuto otázku odpovědět, i když předem připouštím, že odpověď nemusí být moc objektivní. Ale přesto se pokusím objektivní být, tak, jak budu, jestliže mi dáte hlas a stanu se radním. 
Aby to nevypadalo, že chci machrovat začneme těmi zápory. 
Je pravdou že jsem impulzivní a pro ostré slovo nejdu daleko, občas se hádám. Že se mi povede rozhádat celou alianci v rasovce. 
Občas sem i za nadávání dostal od Pumy drápem a od Sayky krásnou vězeňskou košilku. 
Ale aby vše nebylo jen černé otočme list. 
Nikdy jsem nebyl trestán za porušení míru nebo dohody, co řeknu to splním. A poslední dobou se snažím být komunitě DE prospěšný. 
Jak se někteří jistě povšimli třeba DM turnajem nebo momentálně probíhající rasovkou R2. Hodlám v těch to občasných akcí pokračovat.Pokud mě zvolíte, budu se snažit přiblížit RS obyčejným hráčům, což právě z pozice hráče vnímám jako nedostatečné. Možná je to jen můj pocit, ale kdo ví. 
Také slibuji, že se zklidním a ustane flame na forech. A v neposlední řadě bych se rád zasadil o prosazení Black listu, který byl za vlády Kruci-píska. 
Z úctou Faust

paprsek3
Volební program paprska3 
Není to ani rok, co jsem kandidoval do této rady. Při minulých volbách mne skoro nikdo neznal a kdo ano, tak věděl, že jsem pouze člověk tapetující fóra. Tak proč byste mne měli volit dnes. Nemohu slíbit, že pokud budu zvolen bude rada spravedlivější. Nemohu slíbit, že bude rada fungovat rychleji a efektivněji. Mohu akorát slíbit, že udělám vše, co bude v mých skromných silách, aby rada fungovala co nejlépe ve prospěch spravedlnosti a veškeré komunity. 
Proč mě. Za posledních pár měsíců jsem změnil své postoje ke hře a komunitě. Stal jsem se správcem fór a komentátorem a uvědomil jsem si, co doopravdy znamená sloužit ostatním a to mně utvrdilo v mém životním poslání. Studuji právo a pokud Bůh dá, tak jednou usednu v taláru do soudního senátu. Toto pro mne bude výborná průprava. 
Pokud mne zvolíte, bude pro mne ctí úžeji spolupracovat s Pumou, Saykou i ostatními radními. Dáte-li hlas mně, tak se Váš hlas neztratí, nezapadne ve stoce jako hlasy minulého radního. Já se tu objevuji pravidelně. Volte podle svého srdce a svědomí. Volte paprska, jediného aktivního kandidáta.

 

Torg
Drahá hráčská veřejnosti, 
současná Rada Starších dle mého názoru funguje dobře. K případům je přistupováno nestranně a řešení jsou rychlá. Přesto je stále co zlepšovat. Aktuální rada bohužel značně omezila svou preventivní a osvětovou činnost. Komunikace s hráči se smrskla na anonymní statistiku. Možná i proto se množí hráči, kteří opakovaně porušují kodex, a tresty od RS je nechávají klidnými. Chci prosadit zveřejňování hráčů odsouzených RS a to vždy 1x měsíčně na sloupku. Toto by mělo pomoci hráčům, aby věděli, s kým mají tu čest, a zároveň varovat hříšníky, že nyní se o jejich přečinech dozví i hráči. Spolu s tímto krokem navrhuji zavedení evidence případů uvnitř RS, které byli řešeny domluvou (aby oku rady neunikli ani hráči, kteří často poruší mír a pod tlakem RS nakonec reparují a uniknou bez trestu). 
Tyto změny chci v RS prosadit. S děním v DE mám 8leté zkušenosti, které jsem zúročil během minulého volebního období v Radě. Nyní jsem šéfredaktorem DE-komentu. 
Chcete-li zlepšení práce RS, jasnou koncepci a radního, kterého znáte, volte Torga. 
Děkuji za Váš čas i Váš hlas.

 

 

Diskusní téma: Seznam kandidátů doplňkových voleb

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek