Smlouvy v DE - část 2 - Základní mírová smlouva

14.09.2010 20:57

Ukázka základní mírové smlouvy, aby se měli nováčci o co opřít při vytváření smluv.

Typická mírová smlouva mezi hráči vypadá asi takto:
Nabízím mír bez útoků, červených kouzel a průchody třetí straně s výpovědní lhůtou 26hodin.

Toto je nejčastější forma mírové smlouvy, která se v DE používá. nyní si ji lehce okomentujeme.

Nabízím mír – to je myslím jasné, je to dále rozvedeno

bez útoků – žádné útoky (vůbec žádné – dobyvačné ani plenivé) 

červených kouzel – ochrana proti červené magii (krupobití, nespokojenosti, kletby, uragány a podobně); je možné napsat i jen "kouzel", kdy v tom budou zahrnuta i žlutá kouzla (spokojenosti, požehnání a podobně)

průchody třetí straně – ochrana před možným útokem skrz volný průchod, který by mohl poskytnout soused, se kterým uzavíráme mír, někomu jinému

výpovědní lhůta 26hod - pokud chceme smlouvu vypovědět, tak je nutné dodržet výpovědní lhůtu – do jejího uplynutí je smlouva stále platná! Mír je tedy nutné vypovědět ( v případě naší 26hod. výp. lhůty) nejpozději v 21:59:59, abychom mohli poslat útoky zítra! Výpověď je platná odesláním. Délku výpovědi je možné měnit – ale doporučuji minimálně 26 hodin.


by Paladinek