Trest pro hráče izzabella a úprava kodexu

22.02.2016 20:48

Na začátek bych chtěl říct, že Rada Starších zde není proto, aby vás všechny štvala, není tu proto, že se tahá s kamarádíčkama a přilepšuje jim. Jsme tu proto, abychom objektivně řešili nastálé situace a případy a dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, našli adekvátní řešení + tresty na dané situace. Snažíme se najít rovnováhu a eliminovat neprávem získané výhody, pro plynulé pokračování hry. 

Po únavné debatě, jak na meziligovém fóru, tak na interním fóru Rady Starších, Vám konečně můžu publikovat výsledky řešeného případu a úpravu kodexu pro budoucí řešení této situace. 

 

A) izzabella vs Cocunko vs Indián 

Co a jak se stalo, je již popsáno v článku minulém. Stručně jen dodám, že útok provedl izzabella úmyslně i přesto, že věděl, že tím naruší již uzavřený mír, o kterém byl několikrát během dne upozorněn. Ve světle těchto výroků také měla proběhnout reparace, dle paragrafu 8, pro hráče Indián, kterému vzal izzabella neprávem zemku skrze VP. Hráč izzabela s reparacemi nesouhlasil, abdikoval z ligy, čímž se dopustil pohrdáním a ignorací Rady Starších a za to obdržel trest v podobě cejchu na 6 měsíců a bílé mínus.  

 

Hráč Cocunko, který celou situaci umožnil a nese svůj podíl viny na nastálé situaci, dostal pouze ponaučení jak tuto situaci do budoucna řešit. Důvod netrestat tohoto hráče spočívá zejména v tom, že se snažil aktivně situaci zabránit, několikrát informoval izzabellu, že nesmí útočit přes VP a mají spolu mír. Hráč izzabella to přesto ignoroval a útočil. Nadále se Cocunko stavěl pozitivně i k reparacím pro izzabellu v podobě zakouzlení žlutých kouzel za vynaložené zdroje na útoky, na to už nicméně dojít nemuselo. 

 

B) Budoucí řešení této situace a změna kodexu

Dle ohlasů na meziligovém, jsme se snažili sbírat návrhy jak udělat toto řešení do budoucna jednodušší, průhlednější a spravedlivější pro všechny strany. Z obdržených asi 4 návrhů od hráčů však žádný nesplňoval dostatečně podmínky, které si RS v dané situaci představuje, že musí být dodrženy. Nakonec došla RS k závěru, že nejefektivnější řešení je to, které hráči propagovali na meziligovém fóru. Tzn. se přidává do kodexu bod "6 b) hráč uzavírající klasický mír, nesmí mít aktivní volný průchod, který by ohrozil hráče, se kterým mír uzavírá," To znamená, že za viníka označujeme hráče, co uzavřel mír a současně poskytuje VP na potenciálně poškozeného hráče a ten bude okamžitě smazán Radou Starších. Po útočníkovi budeme vyžadovat navrácení země poškozenému hráči. K dobru mu pak může být volný prostor, který zůstal po prostředníkovi.

 

S tím vznikají pro prostředníka, hráče, který chce uzavřít mír, ale poskytuje aktivní VP, následující možnosti: 

a) informuje hráče, kterému poskytuje VP, že je mír. Pokud dostane odpověď, že to hráč bere na vědomí a útok od něj nepůjde a tu označí jako N-esmazatelnou, může mír uzavřít hned- pak by v případě útoku byla vina na straně útočníka

b) pokud toto v poště nemá, musí nastavit zrušené smlouvy místo Volných průchodů (nebo jiné, které zajistí, že VP nebude aktivní další den) a od dalšího dne může mít uzavřený klasický mír s hráčem včetně zákazu VP třetí straně

 

Nesplnění těchto povinností vede opět ke smazání hráče. Doufám, že toto opatření tyto situace do budoucna omezí a pokud ne, každý bude hned vědět, jaké řešení přijde. Je nutné, aby si to hráč, který poskytuje VP pohlídal, neboť nyní již RS nebude tak tolerantní.

 

DragonSpar,

stařešina Rady Starších