Volby do Rady Starších pro období 2014/2015

14.09.2014 20:42

Funkční období současné rady končí a proto vyhlašuji řádné volby do RS pro období 2014/2015. Bude voleno všech pět radních.

 

Přihlášky do voleb posílejte do 20:00, 21. 9. 2014 na nick vakuu.m.2. Přihlásit se mohou sami kandidáti, připadně může být kandidát navržen, ale tento návrh musí být samotným kandidátem do 1 dne potvrzen, jinak na něj nebude brán zřetel.
Spolu s přihláškami zašlete návrh svého volebního programu do pošty na nick vakuu.m.2, který bude uveřejněn na stránkách RS. Maximální délka programu je 1000 znaků včetně mezer.

Upozorňuji, že do RS se mohou hlásit kandidáti, kteří mají odehráno alespoň 365 dní na jednom ze svých herních nicků a uplynula roční lhůta od doby, kdy jim byl udělen trest RS!


Samotná volba proběhne od 22. 9. do 28. 9. 2014 formou ankety na DE. Noví radní se ujmou funkce po vyhlášení výsledků voleb.