Volby do RS 2012

10.09.2012 00:04

Funkční období současné rady končí a proto vyhlašuji řádné volby do RS pro období 2012/2013. Bude voleno všech pět radních.

Přihlášky do voleb posílejte do 22:00, 16.9.2012 na nick Sephiroth. Přihlásit se mohou sami kandidáti, připadně může být kandidát navržen, ale tento návrh musí být samotným kandidátem do 1 dne potvrzen, jinak na něj nebude brán zřetel.
Spolu s přihláškami zašlete návrh svého volebního programu (na mail: sephmind@hotmail.com - stále je nutností podat přihlášku na nick Sephiroth!), který bude uveřejněn na stránkách RS. Maximální délka programu je 1000 znaků včetně mezer.

Upozorňuji, že do RS se mohou hlásit kandidáti, kteří mají odehráno alespoň 365 dní na jednom ze svých herních nicků a uplynula roční lhůta od doby, kdy jim byl udělen trest RS!

Samotná volba proběhne od 17.9. do 23.9.2012 formou ankety na DE. Noví radní se ujmou funkce po vyhlášení výsledků voleb.