Volby do RS 2013

10.09.2013 15:07

Funkční období současné rady končí a proto vyhlašuji řádné volby do RS pro období 2013/2014. Bude voleno všech pět radních.

Přihlášky do voleb posílejte do 22:00, 17. 9. 2013 na nick Ashrem. Přihlásit se mohou sami kandidáti, připadně může být kandidát navržen, ale tento návrh musí být samotným kandidátem do 1 dne potvrzen, jinak na něj nebude brán zřetel.
Spolu s přihláškami zašlete návrh svého volebního programu (na mail: aashrem@gmail.com - stále je nutností podat přihlášku na nick Ashrem!), který bude uveřejněn na stránkách RS. Maximální délka programu je 1000 znaků včetně mezer.

Upozorňuji, že do RS se mohou hlásit kandidáti, kteří mají odehráno alespoň 365 dní na jednom ze svých herních nicků a uplynula roční lhůta od doby, kdy jim byl udělen trest RS!

Samotná volba proběhne od 18. 9. do 25. 9. 2013 formou ankety na DE. Noví radní se ujmou funkce po vyhlášení výsledků voleb