Statistiky - září 2015

05.10.2015 19:23

Jelikož se ani v září naštěstí nestalo nic "hrozného", o čem by bylo zajímavé psát, rovnou přejdeme ke statistikám a tabulkám.

Níže najdeteaktualizovanou tabulku, která krásně a přehledně mapuje celé fukční období Rady Starších.

Dále mám pro vás graf znázorňující Počet řešených případů za jednotlivé měsíce a hlavně tuším, že pro většinu nejzajímavější položku tedy graf ukazující aktivitu jednotlivých Radních - Počet případů řešených jednotlivými Radními.

Dle mě je obzvláště zajímavý poměr řešných případů, které skončily udělením cejchu ku případům, kdy hráč ochotně reparoval a trest mu byl odpuštěn. Poměr je 8:75. Tedy pouhých cca 6,5% hříšníků bylo Radou ocejchováno. Navíc lze tyto celistvé statistiky porovnat s   minulým rok em 

Snížené množství případů je příjemná věc, ale nejvíce uspokoující je dramatický pokles udělených cejchů. Vypadá to, že se letos hříšníci snažili napravit svou chybu daleko častěji než minulý rok. Souhrným slovem - Rada Starších tedy odvedla dobrou práci.

Na závěr jen již zmíňím, že vedení statistik, aktualizaci Black Listu, úpravu stránek a další věci s tím spjaté přenechávám nově zvolenému Stařešinovi DragonSparovi, neboť právě on jakožto šéf RS by měl mít tohle vše na starost (a já si koneckonců rád dám po dvou letech na chvíli pauzu).

 

- Bublifuk